+
ذخیره
تر کیب رنگ هایی جالب و زیبا. Atelie
ذخیره
عکاسی حرفه ایی از پرتره ، ... azadeh
ذخیره
هنر ، عکاسی ، طبیعت بی جان ، ... donya
ذخیره
ژست مناسب برای عکاسی ... poria
ذخیره
روشهای خلاقانه برای عکاسی ... azadeh
ذخیره
یک تکنیک جالب در عکاسی ... oomid
ذخیره
خلاقیت در عکاسی کودکان، ... homeira
ذخیره
یک عکس زیبا از اجتماع ... mazyar
ذخیره
امیدواری، یعنی توانایی ... donya
ذخیره
شاید این عکس برای شما هم ... mahla
ذخیره
هنر ، عکاسی ، سرما و زمستان donya
ذخیره
باکس یا جعبه نور برای عکاسی ... mazyar